מדיניות פרטיות

 

עדכון אחרון: 21.1.2019

אודות האתר

אתר זה (“האתר”) הנו אתר מכירות המאפשר לך לעיין בקטלוג המוצרים הקיימות ולרכוש בחנות הדיגיטלית ממוצרי החברה השונים.

מי אנחנו?

רייצ’ל הייצ’ ר.ה בע”מ (“החברה”) היא רשת חנויות הלבשה והמפעילה של האתר– לרבות באמצעות קבלני משנה מטעמה, ובהם חברת סטור אונליין בע”מ, אשר תהיה מחויבת בפעילותה עבור החברה לכל האמור במדיניות פרטיות זו, לפי העניין (כולם ביחד – “השירותים”).

מה עניינה של מדיניות הפרטיות הזו?

יצרנו את מדיניות הפרטיות הזו כי אנחנו מעריכים מאוד את המידע האישי והפרטיות שלך; אנא קרא אותה בזהירות, שכן היא כוללת מידע חשוב בנוגע לכך.

אתה מוזמן לפנות אלינו בכל שאלה בנוגע למדיניות הפרטיות, לכתובת הדואר האלקטרוני: support@rachel-h.co.il.

החברה פועלת להגנת פרטיותם של המשתמשים, בהתאם לחוקי ותקנות הגנת הפרטיות הישראליים.

מסמך זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והאמור בו מופנה לשני המינים.

הסכמה

כל שימוש שאעשה (או שארשה לאחרים לעשות) באחד או יותר מהשירותים השונים, מהווה את הסכמתי לתנאי מדיניות הפרטיות הזו, לרבות – איסוף, שימוש, גילוי, העברה או אחסון – של כל מידע אישי או פרטי. ידוע לי כי לא חלה עליי כל חובה למסור כל מידע, וכי אני בוחר למסור את המידע מרצוני החופשי ועל מנת ליהנות מהשירותים המוצעים על-ידי החברה. ידוע לי כי אוכל לבטל את הסכמתי זו בכל עת באמצעות שליחת הודעה מתאימה לכתובת הדואר האלקטרוני: support@rachel-h.co.il.

איזה מידע אנחנו אוספים?

1.       מידע אישי אשר ייאסף מתוך המסמכים שיעלה המשתמש לאתר, ובין היתר:

א.         שם פרטי ושם משפחה

ב.         כתובת דואר אלקטרוני

ג.          מספר טלפון

ד.         מקום עבודה

ה.         מס’ ח”פ / מס’ עוסק מורשה

ו.          כתובת IP

ז.          נתוני מיקום

ח.         כתובת, מדינה, מחוז,מיקוד, עיר

2.       מידע לא-אישי

מה נעשה עם המידע שאנחנו אוספים?

1.       מידע אישי

כל מידע אישי שנאסוף, מטופל בהתאם להוראות מדיניות הפרטיות, ויכול לשמש ל:

א.      גישה ושימוש – כל מידע אישי שתמסור לנו לשם השגת גישה לאחד או יותר מן השירותים, לרבות פרטי אשראי, כתובת למשלוח וכל פרט אחר שתמסור, יכול לשמש אותנו בכדי לספק לך את השירות ו/או המוצרים הנרכשים, לנתח את הנתונים והעובדות כדי להגיע לתוצאה הרצויה עבורך, לאספקת גישה או שימושיות לאותם שירותים, לניטור השימוש שלך באותם השירותים, לספק שירות ותמיכה ללקוחות, לזהות, למנוע ולטפל בבעיות טכניות.

ב.      מטרות עסקיות של החברה – כל מידע אישי שתמסור לנו, יכול לשמש אותנו בכדי לשפר את השימושיות של השירותים שאנחנו מספקים, להבנה טובה יותר של המשתמשים, לזיהוי ומניעה של שימושים לא נאותים, לאכיפת תנאי השימוש שלנו, ולניהול הכללי והשוטף של השירותים שלנו. בין היתר, נשתמש במידע לצורך מניעת כפילויות, זיהוי לצורך תשלום, איתור על ידי השליח למסירה או למקרה תקלה ועוד.

ג.        מטרות מסוימות – כל מידע אישי שתמסור לנו, למטרה מסוימת, יכול לשמש אותנו בקשר למימוש אותה מטרה.

ד.      שיווק – כל מידע אישי שתמסור לנו, יוכל לשמש אותנו בעתיד למטרות שיווקיות, לרבות (אך לא רק( פניה אליך בנוגע לשירותים חדשים שיכולים לעניין אותך וכדומה.

ה.      סטטיסטיקה – כל מידע אישי שתמסור לנו, יוכל לשמש אותנו להכנת דוחות המכילים מידע וניתוחים סטטיסטיים.

2.       מידע לא-אישי

היות ומידע לא-אישי לא יכול לזהות אותך באופן ישיר, אנחנו שומרים את הזכות לעשות כל שימוש אפשרי על פי חוק, במידע לא-אישי.

מהן הזכויות שלך בקשר למידע האישי שלך?

עומדת לך הזכות בכל עת, אך בגבולות הסביר, לבקש לקבל עותק של המידע האישי שלך השמור אצלנו. תוכל לעשות זאת באמצעות שליחת הודעה מתאימה לכתובת הדואר האלקטרוני: support@rachel-h.co.il.

בנוסף, עומדת לך הזכות להודיע לנו בכל עת, על רצונך כי נמחק את כל המידע האישי שלך השמור אצלנו. תוכל לעשות זאת באמצעות שליחת הודעה מתאימה לכתובת הדואר האלקטרוני: support@rachel-h.co.il. דע לך – כי לאחר מחיקת מידע כאמור, ייתכן וחלק או כל השירותים שלנו (המבוססים על המידע האישי שלך) לא יהיו זמינים יותר עבורך.

איזה מידע נחלוק עם צדדים שלישיים?

1.       מידע אישי

אנחנו לא מתכוונים להעביר את המידע האישי שלך לאף גורם אחר.

עם זאת, מטבע הדברים, ישנם מצבים בהם ניאלץ למסור, לשתף או להעביר מידע אישי – מבלי לתת לך הודעה מוקדמת – בתנאים הבאים:

א.      אספקת השירות – מפעם לפעם, אנו נמסור את הפרטים הרלוונטיים לספקים של החברה לצורך אספקת השירותים והמוצרים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, אנו עושים שימוש בשירותי חברת סטור אונליין לשם שירותי פיתוח וניהול של האתר ובחברות המשלוחים על מנת לספק את המוצרים, ונעביר אליהן פרטים שיהיו רלוונטיים לשם ביצוע משימותיהם הנ”ל.

ב.      מחויבות על-פי חוק – בכל מקרה בו נאמין, בתום לב, שגילוי מידע יהיה הכרחי על-פי חוק, לרבות אך לא רק, במקרה של צווים של גופים ממשלתיים, בתי משפט או רשויות רשמיות אחרות.

ג.        מניעת עוולה או עבירה – בכל בו נאמין, בתום לב, שגילוי מידע יהיה הכרחי לשם מניעת עבירה פלילית, נזק או הונאה.

ד.      מטרות עסקיות – ככל שנפתח את עסקינו, ייתכן שנרכוש או נמכור עסקים ונכסים. במקרה של מכירה, מיזוג, ארגון מחדש, פירוק או כל אירוע דומה, מידע אישי יכול להיות כלול במסגרת הנכסים המועברים. אתה מודע ומסכים כי כל מי שירכוש או ייכנס בנעלי החברה (או נכסיה), ימשיך להחזיק באותן זכויות בקשר למידע אישי ופרטיות, בהתאם לתנאי מדיניות הפרטיות.

ה.      שיווק – אנחנו נוכל למסור מידע אישי לצורך שיווק או פרסום השירותים שלנו. עם זאת, במקרים אלה, לא נמסור לצד שלישי כל מידע אישי – שניתן לזהות באופן ישיר עם מישהו מהמשתמשים בשירותים.

ו.        סטטיסטיקה – כל מידע אישי שתמסור לנו, יוכל לשמש אותנו להכנת דוחות המכילים מידע וניתוחים סטטיסטיים, אותם נוכל למסור לצורך שיווק או פרסום השירותים שלנו. עם זאת, במקרים אלה, לא נמסור לצד שלישי כל מידע אישי – שניתן לזהות באופן ישיר עם מישהו מהמשתמשים בשירותים.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אנו עושים שימוש בכלים של גוגל אנליטיקס לצורך ניתור ושיפור השירות, וכי במסגרת שימוש זה, אנו עשויים לשלוח מידע לא-מזוהה שלך לגוגל. לנוחותך, להלן קישור למדיניות הפרטיות של גוגל אנליטיקס: https://policies.google.com/privacy.

2.       מידע לא-אישי

היות ומידע לא-אישי לא יכול לזהות אותך באופן ישיר, אנחנו שומרים את הזכות לעשות כל שימוש אפשרי על פי חוק, במידע לא-אישי.

קישורים לאתרים אחרים

במסגרת האתר והשירותים, ייתכן ויופיעו קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים. אנחנו לא נהיה אחראים על מדיניות הפרטיות באותם אתרים, וממליצים לך לבדוק בעצמך את אותה מדיניות פרטיות, בכל מקרה ובכל אתר.

אחסון ואבטחת מידע

1.       אנחנו מחויבים מאוד להגנה על המידע האישי והפרטיות שלך, ועושים כל מאמץ שמקובל בתעשייה, לשמירה על בטחון המידע האישי והפרטיות שלך, ולהגנה עליהם מפני אובדן, שינוי או שימוש לא ראוי. עם זאת, אם תבחין בפירצה כלשהי באבטחת המידע, אנא הודע לנו מיידית לכתובת הדואר האלקטרוני: support@rachel-h.co.il ,על מנת שנוכל לבחון את העניין ולטפל בו, ככל שניתן.

2.       תהליך התשלום באמצעות כרטיס אשראי באתר, מוגן על-ידי אבטחת מידע, תוך שימוש בתוכנות ואמצעי הגנה מתקדמים בתחומם. התקשורת בתהליך הרכישה מתבצעת דרך פרוטוקול הצפנה (SSL) המשמש כסטנדרט במסחר אלקטרוני, ונעשה באמצעות ספקי צד שלישי המספקים שירותי סליקה. אנחנו לא אוגרים או מאחסנים את פרטי כרטיס האשראי שלך בשרתים שלנו.

3.       בנוסף, אנו מאפשרים לבצע חיובים באמצעות PayPal. אפשרות זו קיימת עבור כל לקוחות החברה, אשר הם בעלי חשבון באתר PayPal או לקוחות מזדמנים ללא חשבון משתמש, ויכולים להיעזר ב- PayPal לצורך ביצוע חיוב באופן חד פעמי. לנוחותך, להלן קישור למדיניות הפרטיות של PayPal: https://www.paypal.com/il/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=he_IL.

4.       אנו לוקחים חלק פעיל בהגנה על נתוני האשראי של לקוחותינו בכל עסקה, ומשתמשים בתקנים המחמירים ביותר למען הצפנת המידע של הגולשים באתר. האתר מאובטח על-ידי תקן SSL אשר יוצר ערוץ תקשורת מאובטח באמצעות הצפנת כל המידע המועבר בין דפדפן האינטרנט שלך לבין השרת באתר. בנוסף אנו משתמשים בתקן PCI DSS אשר מבטיח הגנה על נתוני כרטיסי אשראי בכל סביבה בה הם מאוחסנים, מועברים או מעובדים.

תנאים אחרים

1.       שינוי תנאים

החברה רשאית לבצע שינויים במדיניות פרטיות זו, ומבלי שתצטרך לתת על כך הודעה מראש. באחריותך להיכנס לדף זה, מעת לעת, בכדי לברר האם בוצעו שינויים במדיניות הפרטיות, בייחוד לפני מתן מידע אישי. מועד העדכון האחרון של מדיניות הפרטיות מופיע בראש העמוד. המשך השימוש בשירותים מהווה הסכמה מתמשכת לכל שינוי במדיניות הפרטיות, כפי שיתבצע מעת לעת. אם שינוי כלשהו במדיניות הפרטיות לא יהיה לרוחך, הסעד היחיד העומד לרשותך יהיה הפסקת השימוש בשירותים או הגלישה באתר.

2.       דיוור ישיר

א.      ייתכן והחברה תהיה מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי.

ב.      השימוש בשירותים או בחלקם, לרבות מסירת כתובת הדואר האלקטרוני שלך, מהווים הסכמה מפורשת לכך. עם זאת, בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך על-ידי הודעה מתאימה לכתובת הדואר האלקטרוני: support@rachel-h.co.il.

3.       קבצי Cookie

א.      ייתכן והחברה תשתמש ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין של השירותים או האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בהם, לאימות פרטים, כדי להתאים אותם להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

ב.      קבצי העוגיות נועדו עבור הצגת מודעות בדבר מוצרים או שירותים בהתבסס על פעילויותיך השונות ברחבי האינטרנט ואתרים ושירותים אחרים בהם ביקרת (בשיטה המכונה Retargeting).

ג.        דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

ד.      זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את העוגיות במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך או ישתף עם צדדים שלישיים מידע אודות פעילותך באתר.

4.       פרסומות של צדדים שלישיים

א.      ייתכן ופרסומות למוצרי או שירותי צדדים שלישיים יהיו מוצגות באתר או כחלק ממתן השירותים, בחסות שירות חיצוני – המתאים את הפרסומות לתוכן הדף ולהרגלי הגולש.

ב.      יתכן ושירות חיצוני זה נעזר בקבצי Cookie המוצבים במחשבך בכדי לנהל ולהתאים את מערך הפרסומות. מובהר כי שימוש זה נעשה בכפוף למדיניות הפרטיות של השירות החיצוני ואינו כפוף למדיניות פרטיות זו.

5.       ברירת דין וסמכות שיפוט

סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למדיניות הפרטיות, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל-אביב. הדין שיחול על מדיניות הפרטיות יהיה הדין הישראלי.